Zrozumieć przeszłość

Zrozumieć przeszłość to seria podręczników skierowanych do uczniów klas ponadgimnazjalnych, którzy realizują historię na poziomie rozszerzonym oraz myślą o egzaminie maturalnym z tego przedmiotu. Poszczególne tomy serii napisane zostały przez innych autorów, specjalistów w danym okresie – dzięki temu licealiści mogą być pewni, że mają do czynienia z dobrą publikacją, która zwróci ich uwagę na najważniejsze wydarzenia i problemy każdej z epok. Seria została wydana przez wydawnictwo Nowa Era, które specjalizuje się w podręcznikach używanych przez uczniów na różnych szczeblach edukacji.

Podział podręcznika

Seria „Zrozumieć przeszłość” składa się z czterech tomów, które wprowadzają ucznia w różne okresy w dziejach świata. Zwyczajowo w polskich liceach oraz technikach przedmioty na poziomie rozszerzonym realizuje się od klasy drugiej. Pierwszy tom podręcznika zawiera omówienie epoki starożytnej oraz średniowiecznej, skupia się więc na historii dawnej. Uczeń pozna wiele ciekawych informacji na temat funkcjonowania greckich polis, rzymskiego imperium czy też państwa Karolingów. W podręczniku opisane są również początku dziejów Polski, kształtowanie się dzisiejszego narodu i jego najwcześniejsze dzieje. Drugi tom podręcznika zawiera historię nowożytną, czyli od odkrycia Ameryki przez Krzysztofa Kolumba do kongresu wiedeńskiego 1815 roku. Podręcznik wskazuje na zmiany, jakie zaszły na świecie w trakcie trwania XVI, XVII oraz XVIII stulecia. Oprócz wydarzeń politycznych wprowadza ucznia w ideały nowożytnych myślicieli i początek kształtowania się kapitalizmu w gospodarce światowej. Zawiera również barwny opis kampanii Napoleona oraz smutny upadek polskiej państwowości. Trzeci tom „Zrozumieć przeszłość” zawiera okres czasowy między kongresem wiedeńskim aż do wybuchu drugiej wojny światowej. Jest to więc zbiór informacji o polskich nieudanych powstaniach narodowowyzwoleńczych, podręcznik opisuje kształtowanie się nowe systemu oraz rozkwit imperiów kolonialnych. Zawiera również ważne informacje o I wojnie światowej oraz dwudziestoleciu międzywojennym. Ostatni tom podręcznika to natomiast historia drugiej wojny światowej, największej tragedii ludzkości aż do czasów nam współczesnych.

Zalety podręcznika

Podręcznik w sposób klarowny dla ucznia przekazuje obowiązujący na maturze materiał. Pod każdym tematem znajdują się pozycję, do których uczeń może sięgnąć, jeśli dany temat go zainteresuje. W tekście najważniejsze pojęcia i wydarzenia są wytłuszczone, co pomaga uczniowi wyselekcjonować najważniejsze informacje i ułatwia zapamiętywanie. Z pewnością pomocny uczniowi służy pomocą również umieszczony na końcu książki słownik pojęć, które przydają się do pełnego zrozumienia historii.